Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 roku. Resort finansów zakłada jego obligatoryjne wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku. Do tego aby mechanizm podzielonej płatności stał się obowiązkowy wymagana jest decyzja Komisji Europejskiej. Ministerstwo finansów szacuje, że ma to spowodować wzrost wpływów z tytułu podatku VAT o 82 mld zł.

Gotowe spółki - split payment - VAT

Prawne podstawy split payment

Podstawa prawna split payment została dodana do ustawy o podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu zabezpieczenie płatności z tytułu podatku od usług i towarów. Jest on odpowiedzią ministerstwa finansów na rosnącą lukę VAT. Podobne rozwiązania są już stosowane we Włoszech, Turcji czy Czechach. W ustawie o VAT dodano rozdział 1a w którym znajdują się przepisy regulujące płatność podatku z specjalnie wydzielonych kont bankowych.

 

Podzielone rachunki bankowe

Ustawa została zaimplementowana przy pomocy banków, na które został nałożony obowiązek udostępnienia darmowego konta bankowego dla przedsiębiorców. Każdy płatnik podatku VAT ma teraz możliwość zdecydowania aby część należnego podatku została przelana na subkonto. Subkonto to jest przeznaczone do rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz innymi przedsiębiorcami w zakresie płatności VAT.

 

Techniczne rozliczenie split payment

W wypadku kiedy nabywca otrzymał fakturę z obliczoną kwotą podatku VAT ma on możliwość skorzystania ze split payment. W momencie zapłaty system bankowy pyta się czy dany użytkownik chce skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Jeśli kontrahent zdecyduje się na płatność w systemie split payment bank przelewa kwotę rodzielając ją pomiędzy dwa rachunki bankowe. Kwota podatku przelewana jest na rachunek przeznaczony do split payment. Wartość netto jest natomiast przelewana na rachunek przeznaczony do spłaty.

 

Co można zrobić z pieniędzmi na rachunku split payment

Gotowe spółki - split paymentUstawodawca gwarantuje, że pieniądze znajdujące się na rachunku split payment mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorcę na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zapłata swoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Celem mechanizmu podzielonej płatności jest zabezpieczenie interesu podatkowego fiskusa. Oczywiście w przypadku firm które równocześnie dokonują zakupu i sprzedaży towarów i usług może to oznaczać zamrożenie części ich pieniędzy. Ustawa w tym celu umożliwia firmom wykorzystanie tych funduszy na zapłatę należności VAT za towary i usługi. Powoduje to zamknięcie środków przeznaczonych na VAT w obiegu rachunków split payment.

 

Dlaczego mamy korzystać ze split payment?

Split payment to nie tylko metoda zabezpieczenia interesów Urzędów Podatkowych. Fiskus przeznaczył też ustawę dla ochrony interesów przedsiębiorców. W przypadku kiedy pojawiają się niejasność dotyczące rozliczeń podatkowych Urzędy będą patrzeć bardziej przychylnie na firmy korzystające ze split payment. Jest to sygnał dla fiskusa, że ewentualne problemy to nieporozumienie, a nie próba uniknięcia płacenia podatków.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.