Działalność gospodarcza i spółki na Cyprze

Działalność gospodarcza i spółki na Cyprze zyskują ostatnio bardzo na popularności ze względu na ułatwienia w prowadzeniu biznesu jakie oferuje ta jurysdykcja. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów dotyczących aspektów podatkowych oraz konstrukcji prawnych możliwych w tej jurysdykcji przybliżymy sobie podstawowe informacje na temat tego kraju.

Jeśli chcesz natychmiast otrzymać informacje biznesowe przejdź do tych artykułów:

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Język urzędowy Grecki i turecki, natomiast język angielski jest głównym językiem używanym w biznesie.
Waluta Euro
Regulacje dotyczące cen transferowych Brak.
Regulacje dot. spółek kontrolowanych (CFC) Brak.
Regulacje dot. ‘cienkiej kapitalizacji’ Brak.
System prawny Bazowany na prawie angielskim, bardzo stabilny.
Infrastruktura Doskonała.

Republika Cypru jest wyspą położoną w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego. Populacja Cypru to 800,000 mieszkańców, a językami urzędowymi są grecki i turecki. Język angielski jednak jest językiem dominującym używanym w życiu codziennym oraz biznesie. Mimo to, że wyspa jest relatywnie niewielka, posiada doskonałą infrastrukturę.

Cypr jest krajem członkowskim Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. W dniu 1 stycznia 2008 roku Cypr przyjął jako swoja walutę EURO. Cypr jest położony we wschodniej części Morza Śródziemnego na południe od Turcji. Oficjalnymi językami tego krają są nowogrecki oraz turecki. Zdecydowana większość mieszkańców posługuje się także językiem angielskim. PKB Cypru wynosi 31,6 mld USD co w przeliczeniu daje 37023 USD na mieszkańca. Oznacza to, że Cypr jest na 33 miejscu na świecie pod względem PKB per capita. Cypr jest krajem rozwiniętym ekonomicznie. Jest to wynikiem długotrwałych reform podatkowych, które pomogły ściągnąć do tego kraju inwestycje oraz zagraniczne korporacje.

Stawki podatkowe na cyprze należą do najniższych w europie.

Cypr jako kraj, który nie posiada surowców naturalnych musiał postawić na atrakcyjność swojego systemu gospodarczego i podatkowego. Z tego też powodu radykalnie obniżono podatki takie jak VAT oraz CIT. Wynoszą one odpowiednio 15% i 10%. Dodatkowo cypr posiada szereg umów międzynarodowych regulujących unikanie podwójnego opodatkowania. W kontekście Polski dywidenda wypłacana przez cypryjską spółkę jest opodatkowana na poziomie 9%.

Cypr jest krajem członkowskim Unii Europejskiej i strefy Euro. Cypr jest międzynarodowym centrum finansowym oraz nisko-opodatkowaną jurysdykcją z jednym z najbardziej atrakcyjnych systemów prawno-podatkowych w UE i na całym świecie.

System prawny jest bardzo stabilny, bazowany na prawie angielskim. Niskie opodatkowanie (w szczególności dla nierezydentów) jest kluczowym atrybutem gospodarki, zachęcającym inwestorów z całego świata. Brak reguł dotyczących cen transferowych, niedostatecznej kapitalizacji oraz spółek kontrolowanych, czyni jurysdykcję jeszcze bardziej atrakcyjną.

Działalność gospodarcza na Cyprze jest popularna ze względu na niskie podatki jakie panują w tej jurysdykcji. W tym artykule dowiecie się wszystkiego o formach prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze oraz przepisach podatkowych tego kraju. Omówimy także podstawowe rozwiązania jakie są stosowane w celu optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej prowadzonej na Cyprze oraz w jaki sposób mogą one się wiązać z prowadzeniem biznesu w Polsce.

Stawki podatkowe na Cyprze

Cypr jest znany z posiadania jednych z najniższych podatków w całej Unii Europejskiej. Podatek CIT wynosi tam zaledwie 10%, a VAT 15% – najniższe stawki spośród wszystkich krajów UE. Oznacza to że posiadając działalność gospodarczą zarejestrowaną w tym kraju natychmiast uzyskujemy przewagę podatkową nad innymi krajami UE. Ma to zastosowanie zarówno do działalności prowadzonej na miejscu jak i też za granicą w oparciu o spółkę cypryjską. Z tego powody Cypr jest bardzo często wybierany na siedzibę spółek pełniących rolę rozliczeniową w grupie kapitałowej lub podmiotów zajmujących się handlem międzynarodowym.

Formy działalności gospodarczej na Cyprze

Podstawowymi formami działalności gospodarczej na Cyprze są:

 • Cyprus company – specyficzny rodzaj spółek posiadających odmienne cechy odpowiedzialności za zobowiązania oraz struktury wspólników,
 • branch of a foreign company – przedstawicielstwo lub oddział,
 • partnership (general i limited) – odpowiedniki spółki jawnej i komandytowej,
 • sole proprietor – jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • cyprus international trust – spółka holding której zyski nie są opodatkowane w przypadku ich opodatkowania u źródła,

Przykład zastosowania spółki na Cyprze w handlu międzynarodowym

Wyobraźmy sobie sytuację gdzie Polski przedsiębiorca zajmuje się importem gotowych produktów z Chin w celu ich sprzedaży na Polskim rynku w oparciu o spółkę z o.o.

Polska:

 • Załóżmy że polski przedsiębiorca importuje z Chin towary, których całkowity koszt importu wynosi 50 tys zł.
 • Jeśli sprzedaje swoje towary za wartość 100 tys. zł. musi na wstępie zapłacić od tego 23% podatku VAT. Oznacza to że uzyskuje w ten sposób przychodu po opodatkowanie 77 tys. zł.
 • przychód uzyskany po opodatkowaniu VAT wynosi tutaj 77 tys i jest on pomniejszony o całkowity koszt importu towarów czyli 50 tys. zł. Daje to nam w kwotę 27 tys zł., które podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 19%.
 • kwota pozostająca w spółce po opodatkowaniu podatkiem CIT wynosi w tym przypadku 21,87 tys zł.
 • w przypadku kiedy przedsiębiorca chce wypłacić tą kwotę jako dywidendę musi zapłacić po raz kolejny podatek w wysokości 19% jako podatek od dywidendy (zyski kapitałowe),
 • ostateczna kwota jaka trafia do przedsiębiorcy w tym przypadku to 17,714 tys. zł.

Cypr:

 • Załóżmy że polski przedsiębiorca importuje z Chin towary, których całkowity koszt importu wynosi 50 tys zł.
 • Jeśli sprzedaje swoje towary za wartość 100 tys. zł. musi na wstępie zapłacić od tego 15% podatku VAT. Oznacza to że uzyskuje w ten sposób przychodu po opodatkowanie 85 tys. zł.,
 • dochód przedsiębiorcy w tym przypadku to 85 tys. zł. pomniejszone o 50 tys. zł. czyli 35 tys. zł.
 • kwota 35 tys. zł podlega następnie opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 10% czyli 3,5 tys. zł.
 • daje to nam 31,5 tys. zł zysku spółki, który może ona przeznaczyć na opodatkowanie,
 • w tym momencie jeśli właściciele spółki decydują się na wypłatę dywidendy jest ona opodatkowana stawką 9% (wynika to z umowy polsko-cypryjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania),
 • wypłacona dywidenda pomniejszona o 9% wynosi w tym przypadku 26,665 tys. zł.

Jak wynika z tego zestawienia import produktów z Chin w oparciu o spółkę zarejestrowaną na Cyprze na podstawie reżimu podatkowego jest bardziej opłacalny o 161% w stosunku do spółki zarejestrowanej w Polsce.

 

W naszej oferice znajdziecie także inne spółki zagraniczne – TUTAJ.