CYPR – SPÓŁKI HANDLOWE

Cypr – spółki handlowe oraz ich wykorzystnie do prowadzenia biznesu. Atrakcyjna jurysdykcja dla spółek zaangażowanych w handel i usługi Cypr jest jedną z najpopularniejszych jurysdykcji wykorzystywanych dla celów handlowych oraz świadczenia różnych usług. Kraj ten oferuje bardzo stabilny i atrakcyjny system prawny i podatkowy, podatek korporacyjny w wysokości 12,5%, dostęp do dyrektyw UE oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 50 krajami. To tylko kilka czynników, które sprawiają, że Cypr jest preferowaną lokalizacją dla rejestracji spółek handlowych.

 

OPODATKOWANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Podatek dochodowy– cały zysk z działalności handlowej i usług serwisowych jest objęty podatkiem korporacyjnym (CIT) w wysokości 12,5%. Jest to jedna z najniższych stawek w Unii Europejskiej. Jest ona stała, niezależnie od uzyskanych dochodów.

VAT & VIES : rejestracja VAT & VIES nie jest konieczna, chyba, że wykonywana jest konkretna działalność tego wymagająca. Ogólny limit na roczną sprzedaż nie wymagającą rejestracji VAT to EUR 15,600.

Jeśli handel odbywa się z krajami spoza UE, nie istnieje obowiązek rejestracji VAT. Jednakże, w przypadku, gdy działalność handlowa odbywa się w krajach UE, firma musi zarejestrować VAT i VIES.

Faktury wystawiane przez cypryjską spółkę handlowa mogą mieć naliczone 0% VAT, jeśli handel/usługi są prowadzone z krajami Unii Europejskiej. Jeśli transakcja jest wykonywana z podmiotami z Cypru, spółka musi naliczać podatek VAT (który będzie wynosił 19% w większości przypadków).

Podatek u źródła z tytułu dywidend – na Cyprze podatek ten nie obowiązuje w przypadku dywidend wypłacanych przez cypryjską spółkę nierezydentowi (odnosi się to zarówno do osób fizycznych i prawnych). Dywidendy uzyskiwane przez cypryjską spółkę mogą być zwolnione z podatku (przy spełnieniu określonych warunków). Dywidendy wypłacane na Cyprze przez spółki zlokalizowane w Unii Europejskiej mogą być również zwolnione z podatku (dzięki postanowieniom dyrektywy unijnej w sprawie spółek dominujących i zależnych – Parent- Subsidiary Directive).

 

SCHEMAT 1: OPODATKOWANIE DYWIDEND SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ

OPODATKOWANIE DYWIDEND HOLDINGOWEJ SPÓŁKICYPRYJSKIEJ

PRZYKŁADY

 1. Handel towarami z krajami spoza UE: cypryjska spółka zakupuje towary w Chinach i sprzedaje je na Ukrainie. Faktury zakupu są wystawiane z Chin na Cypr. Faktury za sprzedaż są wystawiane z Cypru na Ukrainę. Towary jednak nie docierają na Cypr, ponieważ są transportowane bezpośrednio z Chin na Ukrainę.
 • Całkowity podatek od zysków spółki wyniesie jedynie 12.5%.
 • Nie będzie podatku od źródła z tytułu dywidend wypłacanych inwestorom ze spółki cypryjskiej.
 • VAT: brak VAT, jako że handel odbywa się poza Unią Europejską.

 

 1. Handel towarami z krajami z UE: cypryjska spółka zakupuje towary we Włoszech i sprzedaje je polskim spółkom. Faktury zakupu są wystawiane z Włoch na Cypr. Faktury za sprzedaż są wystawiane z Cypru do Polski. Towary jednak nie docierają na Cypr, ale są transportowane bezpośrednio z Włoch do Polski.
 • Całkowity podatek od zysków spółki wyniesie jedynie 12.5%.
 • Nie będzie podatku od źródła z tytułu dywidend wypłacanych inwestorom ze spółki cypryjskiej.
 • VAT: spółka musi dokonać rejestracji VAT & VIES, jeżeli handluje z Cyprem lub innym krajem z UE, jednak dzięki zasadom handlu wewnętrznego w UE VAT wyniesie 0%.

 

SCHEMAT 2: WYKORZYSTANIE SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ DLA OPTYMALIZACJI

Cypr spółki handlowe przykład

 1. Świadczenie usług B2B: spółka cypryjska świadczy usługi dla spółek z różnych krajów (z UE oraz spoza UE). Faktury na sprzedaż wystawiane są z Cypru.
 • Całkowity podatek od zysków spółki wyniesie jedynie 12.5
 • Nie będzie podatku od źródła z tytułu dywidend wypłacanych inwestorom ze spółki cypryjskiej.

Dostarczenie

 • VAT: jeżeli usługi są świadczone na rzecz firm spoza towarów Cypru, stosuje się zwolnienie z VAT (w przypadku krajów spoza UE) lub VAT w wysokości 0% (w przypadku usług B2B dla krajów z UE).

 

SUBSTANCJA PODATKOWA NA CYPRZE

W przypadku spółki handlowej zaleca się, aby miała ona substancję na Cyprze. Celem tej

substancji jest udowodnienie, że firma faktycznie wykonuje czynności na Cyprze. Niektóre elementy substancji to: zatrudnienie pracowników do zarządzania firmą, powołanie wykwalifikowanego dyrektora, wynajem przestrzeni biurowej, założenie własnej linii telefonicznej i faksu, cypryjskiego adresu e-mail, strony internetowej, itp. Nasza firma może doradzić, które elementy substancji mogą być potrzebne oraz zapewnić niezbędne usługi.

 

DOSTĘP DO RYNKÓW EUROPEJSKICH

Ponieważ Cypr jest członkiem Unii Europejskiej, pozwala to inwestorom pochodzącym z krajów spoza UE na handel i świadczenia usług z niemal każdym krajem, w tym państwami należącymi do Unii Europejskiej. Jest to doskonała okazja dla inwestorów poszukujących jurysdykcji, które da im możliwość wejścia na rynki UE i handlu z firmami z UE przy bardzo niskim opodatkowaniu (podatek korporacyjny w wysokości 12,5% oraz 0% dla VAT w przypadku handlu B2B w ramach UE).

 

ALTERNATYWNE UŻYCIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółka prowadząca działalność handlową wcale nie jest ograniczona tylko do powyższej aktywności. Nasz model umów spółek jest przygotowany w taki sposób, iż mogą one wykonywać wiele rodzajów działalności, włączając działalność inwestycyjną, holdingową, świadczenie usług, działalność finansową oraz wiele innych.

 

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego, Cypr zapewnia bardzo niski podatek korporacyjny, brak podatku u źródła z tytułu dywidend, stabilny system prawny oraz wiele innych korzyści, takich jak zapewnienie dostępu do rynków w UE dla zagranicznych inwestorów. Mając na uwadze te benefity oraz niewielkie koszty zakładania i prowadzenia spółek, Cypr jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla działalności spółek handlowych.