CYPR – SPÓŁKI HOLDINGOWE

Cypr – Jeden z najlepszych reżimów holdingowych. Wybór jurysdykcji dla rejestracji spółki holdingowej jest jednym z najczęstszych problemów w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Cypr jest jedną z najlepszych jurysdykcji holdingowych, ze stabilnym i atrakcyjnym systemem prawnym i podatkowym, dostępem do dyrektyw UE oraz umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 50 krajami. To tylko kilka czynników, które sprawiają, że Cypr jest preferowaną lokalizacją dla rejestracji spółek holdingowych.

OPODATKOWANIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

Podatek dochodowy – zyski spółek holdingowych nie są obejmowane poprzez podatek dochodowy. Inne typy dochodów mogą być objęte standardową stawką 12.5% CIT. Zyski ze sprzedaży udziałów nie są opodatkowane podatkiem dochodowym.

 

Podatek od zysków kapitałowych – dochody generowane przez sprzedaż papierów wartościowych (włączając udziały spółek) są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych na Cyprze. Spółka cypryjska może w efekcie sprzedawać udziały bez żadnego opodatkowania na Cyprze.

 

Podatek u źródła – brak dla nierezydentów (zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Dywidendy otrzymywane przez spółkę cypryjską mogą być również nieopodatkowane (po spełnieniu warunków). Dywidendy płacone z krajów UE mogą być również w pełni zwolnione z opodatkowania (biorąc pod uwagę dostęp do dyrektyw UE).

 

SCHEMAT 1: OPODATKOWANIE DYWIDEND HOLDINGOWEJ SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ

 

 

 

 

 

 

PRZYKŁADY

  1. Sprzedaż udziałów w spółkach: spółka cypryjska kupiła udziały w 4 zagranicznych spółkach z Polski(1), Rosji(2), Anglii(3) i Niemiec(4). Spółki kupiono za 100,000 euro każda. Po 3 latach, spółka cypryjska sprzedała udziały. Cena sprzedaży to 200,000 za jedną spółkę. Zysk: 400,000 euro.

 

  1. Sprzedaż akcji notowanych na giełdzie: cypryjska spółka kupiła 9000 akcji GPZ S.A. (nowej spółki notowanej na GPW) za 50 euro za udział. Kilka miesięcy później, cena akcji wzrosła do 144 euro za udział. Inwestor zdecydował sprzedać wszystkie udziały. Zysk: 846,000 euro.

 

  1. Sprzedaż nieruchomości znajdującej się poza Cyprem: spółka cypryjska otrzymała budynek znajdujący się w Polsce, który został wyremontowany i sprzedany za 2,000,000 euro. Zysk: 2,000,000 euro.

 

Wyniki podatkowe dla przykładów 1, 2, i 3:

  • BRAK podatku dochodowego
  • BRAK podatku od zysków kapitałowych
  • BRAK podatku u źródła od wypłacanych dywidend

 

ALTERNATYWNE UŻYCIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

Spółka prowadząca działalność holdingową wcale nie jest ograniczona tylko do powyższej aktywności. Nasz model umów spółek przygotowaliśmy w taki sposób, iż mogą one wykonywać wiele rodzajów działalności, włączając handel, świadczenie usług, działalność finansową oraz wiele innych.

 

PODSUMOWANIE

 

Na podstawie powyższych przykładów wiedzimy, że odpowiednie używanie spółek oraz innych możliwości w danej jurysdykcji pozwala na całkowiete uniknięcie opodatkowania. Biorąc pod uwagę korzyści podatkowe jak również niski koszt założenia i prowadzenia spółki, Cypr pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do rejestracji spółek holdingowych. Z tego też powodu kireujemy do Państwa naszą ofertę. Przygotowaliśmy ją w taki sposób, aby umożliwiała ona wam uzyskanie maksymalnych korzyści jakie oferuje jurysdykcja Cypryjska.