CYPRYJSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (PARTNERSHIP LIMITED BY SHARES)

Cypryjska spółka komandytowo-akcyjna jest bardzo popularną formą prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej na Cyprze. Ustawa o spółkach jawnych i komandytowych oraz nazwach przedsiębiorstw (General and Limited Partnership and Business Names Law, Capital 116) została zmieniona 9 października 2015 zgodnie z poprawką nr 144 (I) 2015. Przyjęta zmiana wprowadziła pojęcie partnership limited by shares („LPS”), czyli spółki ze strukturą podobną do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej. Ten rodzaj spółki występuje także w innych krajach i ma przede wszystkim za zadanie zapewnić szersze wykorzystanie spółek dla celów inwestycyjnych i do transakcji handlowych.

 

WSPÓLNICY

W spółce występuje co najmniej jeden komplementariusz (general partner), który jest odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania spółki (odpowiedzialność ta może być zminimalizowana przy użyciu odpowiednich podmiotów) i jednego lub więcej komandytariuszy/akcjonariuszy (limited partners), którzy wnoszą pewne sumy stanowiące ich udział w kapitale spółki. Komandytariusze/akcjonariusze nie są odpowiedzialni za długi i zobowiązania spółki.

 

Wspólnicy posiadający udziały w LPS mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Zagraniczne podmioty mogą również być wspólnikami w LPS. Nie ma żadnych wymagań co do rezydencji podatkowej wspólników. W LPS może występować maksymalnie 100 wspólników.

 

WYMAGANIA

Księgowość i audyt: spółka ma obowiązek prowadzenia księgowości, a sprawozdania

finansowe podlegają odpowiednio audytowi.

Zarejestrowana siedziba spółki: wymóg posiadania adresu spółki na Cyprze.

Umowa spółki: nie trzeba jej przedstawiać w Rejestrze.

 

OPODATKOWANIE

  • Sama spółka LPS jest transparentna dla celów podatkowych i nie jest przedmiotem opodatkowania na poziomie spółki.
  • Wspólnicy pozostają jedynymi osobami , których zyski można opodatkować.
  • Wspólnicy płacą podatki tylko gdy wypłacają zyski.
  • Wypłata zysków nie jest obowiązkowa każdego roku. Jeżeli w danym roku nie następuje wypłata, to dochody nie podlegają żadnemu opodatkowaniu.
  • Hybrydowy charakter spółki. LPS może nie być uznawana przez inne jurysdykcje jako transparentna podatkowo, co także pozwala na pewne korzyści podatkowe.

 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE LPS:

 

Zgodnie z powyższym przykładem:

Nie ma podatku przy operacjach wykonywanych przez LPS na Cyprze lub gdziekolwiek indziej.

Nie ma podatku od zysków wspólników, jeżeli nie dochodzi do wypłaty dochodu.

Wypłacając dochód zgodnie z powyższym przykładem, kwestia podatku wygląda następująco:

  • Akcjonariusz 1 (LIMITED PARTNER 1) zlokalizowany na Malcie: opodatkowany niską stawką/nie opodatkowany w ogóle.
  • Akcjonariusz 2 (LIMITED PARTNER 2) zlokalizowany na Seszelach: nie podlega opodatkowaniu zgodnie z lokalnymi regulacjami).
  • Akcjonariusz 3 (LIMITED PARTNER 3) zlokalizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: nie podlega opodatkowaniu zgodnie z lokalnymi regulacjami, zakładając użycie konkretnego Emiratu.
  • Akcjonariusz 4 (LIMITED PARTNER 4): osoba fizyczna, która podlega Cyprze: podlega opodatkowaniu zgodnie ze swoją rezydencją.
  • Akcjonariusz (GENERAL PARTNER) zlokalizowany na opodatkowaniu wg lokalnych niskich stawek.

 

PODSUMOWANIE

Spółka LPS jest unikalnym rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie operacji wolnych od podatku. Elastyczność regulacji prawnych stwarza możliwości planowania podatkowego, zwłaszcza jeżeli do mechanizmu włączy się wspólników pochodzących z atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji lub inny podmiot celowy z efektywną strukturą podatkową. LPS jest doskonałą alternatywą dla klasycznej spółki i wkrótce może okazać się jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań na Cyprze.