Działalność w Czechach

Gotowe Spółki - Czechy - Działalność w CzechachDziałalność w Czechach – jak krok po korku. Czechy to jedna z najczęściej wybieranych lokalizacji, do której przenoszą swoją działalność polscy przedsiębiorcy. W Republice Czeskiej klin podatkowy jest zdecydowanie mniejszy niż w Polsce. Powoduje to też szybką akumulację kapitału przez zmniejszone opodatkowanie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zalety prowadzenia działalności w Czechach:

 • niski klin podatkowy,
 • niski podatek dochodowych od podmiotów prawnych (CIT – Corporate Income Tax)  w wysokości 19%,
 • niskie koszty składek społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • niski podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – Personal Income Tax) w wysokości 15% i 19% w zależności od progu podatkowego,
 • możliwość wliczenia w koszty 100% wartości zakupywanych samochodów, sprzętu oraz maszyn produkcyjnych,
 • ulgi, dopłaty i zwolnienia podatkowe dla osób korzystających z dodatkowych systemów ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych,
 • bardzo duża wyrozumiałość administracji podatkowej na wszelkie opóźnienia związane z dostarczeniem dokumentów lub zapłatą podatków do pewnych limitów,
 • uproszczona procedura pozyskiwania koncesji i licencji,
 • wyrozumiałość administracji podatkowej w zakresie kar i mandatów skarbowych połączona z dużymi możliwościami odwołania,
 • duża chłonność rynku czeskiego oraz możliwości pozyskania szerokiej gamy produktów,
 • niski poziom biurokratyzacji praktyki handlowej oraz ograniczenie w zakresie regulacji prawnych,
 • duża stabilność prawa podatkowego pozwalająca dokonywać planowania finansów firmy na lata,
 • brak obowiązku posiadania kasy fiskalnej,
 • uproszczona sprawozdawczość finansowa dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub posiadającą ograniczone obroty,
 • zasada domniemania niewinności jako absolutna podstawa postępowania skarbowego,
 • ograniczone kary skarbowe w przypadku przestępstw niskiej wagi oraz niedopełnień formalnych,

 

Struktura spółki w Czechach

Czeska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się podobnie jak w Polsce z wspólników oraz dyrektorów (odpowiednik członków zarządu w Polsce). Podobnie jak w Polsce dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jest to standardowe rozwiązanie popularne na całym świecie.

Dlaczego Czechy są tak popularne

Tak jak pisaliśmy już wcześniej na popularność spółek w Czechach ma kształt ich systemu podatkowego. Niskie podatki PIT 15% i 19% oraz CIT w wysokości 19% wpływają na zmniejszenie klina podatkowego. W przypadku handlu ważną informacją jest niski podatek VAT w wysokości 21%. W przypadku niektórych rodzajów towarów podatek ten jest niższy. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy w przypadku Czeskiego systemu podatkowego istnieje możliwość odliczenia 100% wartości podatku VAT za rejestrację pojazdów. Co dodatkowo obniża koszty prowadzenia działalności.

Problemy przy rejestracji spółki w Czechach

Niestety nie wszystkie elementy Czeskiego systemu prawnego są tak korzystne. Musimy się liczyć z pewnymi trudnościami i uniedogodnieniem. Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego są zdecydowanie wyższe w przypadku osiągania wysokich dochodów. Osoby bogate ponoszą większą część ciężaru finansowego. Założenie spółki z o.o. wymaga większego kapitału zakładowego niż w Polsce. W przypadku spółki akcyjnej taki kapitał musi wynosić minimum 2 mln Koron Czeskich czyli w przybliżeniu ok. 80 tys. euro. Przed założeniem działalności konieczne jest też okazanie zaświadczenia o niekaralności. Dodatkowo pomimo bardzo jasnych przepisów w zakresie VAT utrudniona jest rejestracja jako płatnika VAT nowych przedsiębiorstw lub firm, które nie potrafią wykazać obrotów.

 

Co jest potrzebne poza zarejestrowaną spółką?

Jeśli myślicie o założeniu dużego przedsiębiorstwa w Czechach w postaci spółki z o.o. konieczne jest zapewnienie dla niego zaplecza prawno finansowego. Oznacza to konieczność wynajęcia kancelarii prawnej oraz biura rachunkowego co z miejsca podnosi koszty waszej firmy. Przy odpowiednich obrotach jest to zneutralizowane przez zmniejszenie klina podatkowego. Niestety takie rozwiązanie może się okazać niekorzystne dla małych przedsiębiorców.

Nasza usługa składa się z wielu elementów. Oferujemy spółki na sprzedaż, ich rejestrację pomoc prawną oraz organizację lokalnej kancelarii, biura rachunkowego oraz wirtualnego biura. W przypadku zainteresowania działalnością gospodarczą w Czechach skontaktujcie się z nami przez zakładkę kontakt.

 

Usługa naszej firmy – Działalność w Czechach

Poniżej przedstawiamy techniczne aspekty naszej usługi:

Na usługę zarejestrowania spółki składa się:

 • notarialna rejestracja i potwierdzenie dokumentacji,
 • licencja na handle – odpowiednik pozwolenia na prowadzenie działalności,
 • rejestracja w sądzie handlowym – odpowiednik rejestru przedsiębiorców i KRS,
 • rejestracja biznesu w urzędzie skarbowym,

W celu rozpoczęcia rejestracji należy przesłać zaświadczenie o niekaralności z kraju którego jest się obywatelem oraz oficjalne potwierdzone tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego składanych dokumentów. Kolejno należy otworzyć konto bankowe na które przelana jest suma kapitału zakładowego wymagana przez Czeskie prawo. W momencie kiedy spółka jest już zarejestrowana konieczne jest potwierdzenie rozpoczęcia jej działalności w celu uruchomienia konta bankowego. Potwierdzenie w banku może zostać dokonane przy pomocy pełnomocnika.

 

Działalność w Czechach – cena rejestracji:

 • usługi notarialne = 5.000 CZK + 21% VAT (= 1.050 CZK),
 • Certyfikat rozpoczęcia działalności – opłata sądowa – 1.000 CZK,
 • Koszt usługi kancelarii w Czechach = 8900 CZK,
 • całkowity koszt usług po stronie czeskiej: 15950 CZK = ok. 640 euro,