Business in the Czech Republic

Gotowe Spółki - Czechy - Działalność w CzechachBusiness in the Czech Republic – step by step. The Czech Republic is one of the most popular locations where Polish entrepreneurs move their companies. The tax wedge is definetely lower than in Poland. This causes a quicker capital accumulation because of lowe CIT taxation.

 

 

 

Benefits of running a business in the Czech Republic:

 • low tax wedge,
 • very low taxation of corporate entities (CIT – Corporate Income Tax) as high as 19%,
 • low health and social security insurance,
 • low taxation of all personal gains for a natural person (PIT – Personal Income Tax) as high as 15% i 19% depending on the tax threshold,
 • possibility to include 100% of bought cars, equipment, and machines into the costs of running your business,
 • subsidies, tax reliefs and tax exemptions for people using the additional health and social security system,
 • tax offices are generally understanding when it comes to any delays, lack of documents or tax arrears,
 • simplified procedure for obtaining licenses and concessions,
 • huge internal market with a wide selection of products,
 • low level of bureaucracy and limited regulation of the market,
 • a very stable tax law that allows you to plan your company finances for years,
 • no obligation to own a cash register as a business,
 • simplified business and financial reporting for people operating as a sole trader and with a limited revenue,
 • a benefit of a doubt in all tax proceedings,
 • limited penalties and fines when not complying to certain tax regulations,

Structure of a company in the Czech Republic

A Czech limited liability company consists of partners and the members of the board just like in Poland. By analogy, the members of the board are responsible personally for all the company’s debts. This is a standard situation and it is very common around the world.

Why Czech Republic is so popular

Tak jak pisaliśmy już wcześniej na popularność spółek w Czechach ma kształt ich systemu podatkowego. Niskie podatki PIT 15% i 19% oraz CIT w wysokości 19% wpływają na zmniejszenie klina podatkowego. W przypadku handlu ważną informacją jest niski podatek VAT w wysokości 21%. W przypadku niektórych rodzajów towarów podatek ten jest niższy. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy w przypadku Czeskiego systemu podatkowego istnieje możliwość odliczenia 100% wartości podatku VAT za rejestrację pojazdów. Co dodatkowo obniża koszty prowadzenia działalności.

Problemy przy rejestracji spółki w Czechach

Niestety nie wszystkie elementy Czeskiego systemu prawnego są tak korzystne. Musimy się liczyć z pewnymi trudnościami i uniedogodnieniem. Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego są zdecydowanie wyższe w przypadku osiągania wysokich dochodów. Osoby bogate ponoszą większą część ciężaru finansowego. Założenie spółki z o.o. wymaga większego kapitału zakładowego niż w Polsce. W przypadku spółki akcyjnej taki kapitał musi wynosić minimum 2 mln Koron Czeskich czyli w przybliżeniu ok. 80 tys. euro. Przed założeniem działalności konieczne jest też okazanie zaświadczenia o niekaralności. Dodatkowo pomimo bardzo jasnych przepisów w zakresie VAT utrudniona jest rejestracja jako płatnika VAT nowych przedsiębiorstw lub firm, które nie potrafią wykazać obrotów.

 

Co jest potrzebne poza zarejestrowaną spółką?

Jeśli myślicie o założeniu dużego przedsiębiorstwa w Czechach w postaci spółki z o.o. konieczne jest zapewnienie dla niego zaplecza prawno finansowego. Oznacza to konieczność wynajęcia kancelarii prawnej oraz biura rachunkowego co z miejsca podnosi koszty waszej firmy. Przy odpowiednich obrotach jest to zneutralizowane przez zmniejszenie klina podatkowego. Niestety takie rozwiązanie może się okazać niekorzystne dla małych przedsiębiorców.

Nasza usługa składa się z wielu elementów. Oferujemy spółki na sprzedaż, ich rejestrację pomoc prawną oraz organizację lokalnej kancelarii, biura rachunkowego oraz wirtualnego biura. W przypadku zainteresowania działalnością gospodarczą w Czechach skontaktujcie się z nami przez zakładkę kontakt.

 

Usługa naszej firmy – Działalność w Czechach

Poniżej przedstawiamy techniczne aspekty naszej usługi:

Na usługę zarejestrowania spółki składa się:

 • notarialna rejestracja i potwierdzenie dokumentacji,
 • licencja na handle – odpowiednik pozwolenia na prowadzenie działalności,
 • rejestracja w sądzie handlowym – odpowiednik rejestru przedsiębiorców i KRS,
 • rejestracja biznesu w urzędzie skarbowym,

W celu rozpoczęcia rejestracji należy przesłać zaświadczenie o niekaralności z kraju którego jest się obywatelem oraz oficjalne potwierdzone tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego składanych dokumentów. Kolejno należy otworzyć konto bankowe na które przelana jest suma kapitału zakładowego wymagana przez Czeskie prawo. W momencie kiedy spółka jest już zarejestrowana konieczne jest potwierdzenie rozpoczęcia jej działalności w celu uruchomienia konta bankowego. Potwierdzenie w banku może zostać dokonane przy pomocy pełnomocnika.

 

Działalność w Czechach – cena rejestracji:

 • usługi notarialne = 5.000 CZK + 21% VAT (= 1.050 CZK),
 • Certyfikat rozpoczęcia działalności – opłata sądowa – 1.000 CZK,
 • Koszt usługi kancelarii w Czechach = 8900 CZK,
 • całkowity koszt usług po stronie czeskiej: 15950 CZK = ok. 640 euro,