Sprzedaż spółki

sprzedaż gotowej spółkiOferujemy sprzedaż spółki jako gotowego podmioty umożliwiającego natychmiastowe rozpoczęcie działalności gospodarczej bez zbędnych formalności. Jedyne formalności związane z takim sposobem nabycia przedsiębiorstwa to objęcie udziałów. Odbywa się to w formie aktu notarialnego. Całość formalności można załatwić w czasie mniejszym niż 24 godziny. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla nabywającego ponieważ może on zakupić spółkę posiadającą gotowe licencje oraz historię finansową. Bardzo ułatwia to uzyskania dofinansowania z UE lub kredytu. Banki oraz inne instytucje patrzą przychylniej w momencie kiedy przedsiębiorca posiada historię działalności oraz może przedstawić obroty, zysk oraz źródło ich uzyskania.

 

Spółki na dofinansowanie z UE

Wiele grantów, konkursów oraz dofinansowań oferowanych przez urzędy oraz administrację UE wymaga spełnienia pewnego rodzaju kryteriów. Takimi kryteriami może być prowadzenie działalności w branży związanej z dofinansowaniem. Posiadanie historii finansowej przedstawiającej obroty oraz zyski przedsiębiorstwa za poprzednia lata. Innym wymogiem może być siedziba znajdująca się na terytorium danej gminy lub województwa. W przypadku kiedy bardzo zależy nam na uzyskaniu pewnego konkretnego dofinansowania, a nie spełniamy konkretnych wymagań zakup spółki może być jedynym wyjściem.

 

Spółki pod kredyt oraz leasing

sprzedaż spółki pod kredytUzyskanie kredytu lub innego finansowania bankowego jest bardzo często niemożliwe bez posiadania odpowiedniej historii finansowej. Możliwość przedstawienia obrotów, a najlepiej zysków w poprzednich latach funkcjonowania spółki gwarantuje korzystne wskaźniki w ratingu kredytowym. Jeśli przedsiębiorstwo w poprzednim okresie korzystało z usług i produktów finansowych i może pokazać regularne spłat działą to na twoją korzyść.  Oznacza to, że posiada zdolność spłacania swoich zobowiązań oraz odsetek z nimi związanych.

 

Audyt prawno finansowym

W przypadku kiedy spółka posiadała poprzednich właścicieli i prowadziła działalność przeprowadzamy zawsze audyt prawny i finansowy. Badamy czy spółka posiada zobowiązania podatkowe lub w stosunku do kontrahentów, aby zapewnić kupującemu ochronę przed ewentualnymi wierzycielami. Tak samo w przypadku zakupu spółki dbamy o to, aby sprzedający zobowiązał się do zapewnienia rozszerzonej rękojmi w stosunku do zobowiązań. Unikamy w ten sposób nagłego pojawienia się wierzycieli bez konsekwencji prawnych i finansowych dla poprzednich właścicieli.