Zakładanie spółek

sprzedaż spółki - zakładanie spółekOferujemy zakładanie spółek w Polsce oraz poza jej granicami. Spółka założona od nowa jest podmiotem gwarantującym Państwu brak zobowiązań oraz niuansów prawnych mogących powodować niekorzystne sytuacje prawno-finansowe w przyszłości. Czysta spółka pozwala Państwu zabezpieczyć się przed ewentualnymi wierzycielami oraz umożliwia bardzo szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej. W przypadku gotowej spółki posiadającej odpowiednie licencje czas rozpoczęcia działalności skraca się do 24 godzin co w przypadku działalności regulowanej jest związane z długi okresem oczekiwania na decyzje administracyjne.

 

 

Konstrukcje prawne

Konstrukcje prawne pozwalające ograniczyć odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu. Typowym przypadkiem jest tutaj połączenie spółki z o.o. razem ze spółką komandytową. Komplementariuszem spółki komandytowej staje się powołana spółka z o.o. dzięki czemu w znaczącym stopniu można ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania wspólników tej spółki. Taka konstrukcja jest powszechnie stosowana i akceptowana przez administrację państwową oraz urzędy skarbowe. Pozwala to także na dokonywanie transakcji pomiędzy oboma podmiotami co generuje korzyści podatkowe.

 

Grupy kapitałowe

Grupy kapitałowe spółek pozwalają na optymalizację podatkową przedsiębiorstw. Poprzez rozsądną dystrybucję kosztów oraz przychodów w grupie kapitałowej przedsiębiorca uzyskuje możliwość ograniczenia swoich zobowiązań finansowych w stosunku do urzędów skarbowych. Zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz należnego podatku w grupie kapitałowej pozwala na szybsza akumulację kapitału.

 

Spółki Osobowe i Kapitałowe

Oferujemy zakładanie wszelkiego rodzaju spółek w Polsce zarówno kapitałowych jak i osobowych.

W przypadku spółek osobowych mówimy o spółce:

  • jawnej,
  • cywilnej,
  • partnerskiej,
  • komandytowej,
  • komandytowo akcyjnej,

Oferujemy też doradztwo w zakresie statutu spółki oraz umowy wspólników. Pozwala to w sposób drobiazgowy uregulować obowiązki wspólników w stosunku do spółki oraz samych siebie. Określa także obowiązki zarządu oraz sposób zarządzania spółką. Dzięki naszemu doświadczeniu macie Państwo pewność, że w przypadku pojawienia się nietypowych sytuacji wasz stan prawny stanie się niejasny lub niekorzystny.

W przypadku spółek kapitałowych oferujemy zakładanie spółki:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.),
  • akcyjnej,
  • komandytowo akcyjnej,

Doradzimy także w zakresie sposobu uiszczenia kapitału zakładowego oraz sposobów rozliczania wkładów majątkowych wspólników. Dzięki temu możecie sprecyzować udziały oraz określić jak zostały opłacone. W przypadku wkładów majątkowych pomożemy w rzeczowym określeniu ich wartości.